Anayasa Mahkemesi’nden ‘Bireysel başvuru’ya sınır

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurular konusunda kritik sınırlamalar getirdi. Yüksek Mahkeme, bir bireysel başvuru ile ilgili kararında, mahkemelerin kararlarının adil olup olmadığını incelemeyeceğini, açıkça anayasada yer alan hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği ya da açıkça kararların keyfilik içermediği durumlarda, bireysel başvuruların reddedileceğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi, bir trafik kazası sonrası, hazırlanan iki bilirkişi raporu arasındaki çelişki giderilmeden tazminata mahkum edilen vatandaşın başvurusunu değerlendirirken, bireysel başvurularla ilgili sınırlamalara işaret etti. Başvuruyu “karar keyfilik içermediği” gerekçesiyle reddeden mahkeme, şu görüşleri sıraladı:

 ‘Yetki kapsamı dışında’

“Bir anayasal hakkın ihlali iddiası içermeyen, yalnızca derece mahkemelerinin kararlarının yeniden incelenmesi talep edilen başvuruların açıkça dayanaktan yoksun ve anayasa ve kanun tarafından mahkemenin yetkisi kapsamı dışında bırakılan hususlara ilişkin olduğu açıktır. Bu kapsamda, bireysel başvuruya konu davadaki olayların kanıtlanması, hukuk kurallarının yorumlanması ve uygulanması, yargılama sırasında delillerin kabul edilebilirliği ve değerlendirilmesi ile kişisel bir uyuşmazlığa derece mahkemeleri tarafından getirilen çözümün esas yönünden adil olup olmaması, bireysel başvuru incelemesinde değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Anayasada yer alan hak ve özgürlükler ihlal edilmediği sürece ya da açıkça keyfilik içermedikçe derece mahkemelerinin kararlarındaki maddi ve hukuki hatalar bireysel başvuru incelemesinde ele alınamaz. Bu çerçevede, derece mahkemelerinin delilleri takdirinde açıkça keyfilik bulunmadıkça Anayasa Mahkemesinin bu takdire müdahalesi söz konusu olamaz.

‘Keyfilik içermiyor’
Başvurucu tarafından, ilk derece mahkemesince bilirkişi raporları arasındaki çelişki giderilmeksizin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından tanzim edilen bilirkişi raporundaki kusur oranına ilişkin tespite dayanılarak tazminata hükmedilmesinin anayasal haklarının ihlaline yol açtığı belirtilmekte olup, başvurucunun iddialarının özünün derece mahkemelerince delillerin değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında isabet olmadığına ve esas itibarıyla yargılamanın sonucuna ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, başvurucunun iddiasının kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin olduğu, derece mahkemesi kararlarının bariz bir şekilde keyfilik de içermediği anlaşıldığından, başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin ‘açıkça dayanaktan yoksun olması’ nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.”

 

Kaynak : www.milliyet.com.tr

Paylaş

Kaç kişi sitede?

12 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş