Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru harcı zamlandı

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru için yatırılacak harç miktarı 172 liradan, 198 lira 35 kuruşa yükseltildi.
Yüksek Mahkeme, 1 Ocak 2013 gün ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 69 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan (I) sayılı Tarife' de 2013 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru için yatırılacak harç miktarının 198 lira 35 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Başvurucuların hak kaybına uğramamaları ve gereksiz yere yazışmalara sebebiyet verilmemesi bakımından 2013 yılı bireysel başvuru harcının 198 lira 35 TL olarak yatırılması konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi, posta yoluyla yapılan hatalar konusunda da uyarılarda bulundu. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 45 ilâ 51. maddelerinde ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59 ilâ 84. maddelerinde bireysel başvuruların ne şekilde yapılacağı, kayda alınacağı ve inceleneceğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği hatırlatıldı.
Bireysel başvurunun gerek hukuk sisteminde yeni girmiş olması gerekse anılan düzenlemelerle Anayasa Mahkemesince hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru materyallerinden yeterince yararlanmadan başvuru yapılması nedeniyle başvuruların büyük bir kısmında yanlışlık veya eksiklik tespit edildiği belirtildi.
Başvurucuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için şu hususları dikkate almaları istendi:
"Anayasa Mahkemesi'ne posta yoluyla bireysel başvuru yapılmaması
Bireysel başvuruya ilişkin tüm yazışmaların (eksiklik tamamlamaya yönelik dilekçe ve belgeler dâhil) mahkemeler, yurt dışı temsilcilikler ve bizzat Anayasa Mahkemesine teslim edilerek yapılması
Başvuruya ilişkin evrakların posta masrafını, ilgili evrakları mahkemelere ve yurt dışı temsilciliklerine teslimi sırasında ödemeleri, bunun dışında ayrıca posta gideri avansı yatırmamaları ve posta pulu göndermemeleri
Anayasa Mahkemesi'nce bireysel başvuru kapsamında yapılan posta gideri avansları ve eklenen posta pullarının iadesi hususunda ilgililere ayrıca yazı gönderilmeyeceği
Başvurucuların yatırmış oldukları posta gideri avanslarını posta idarelerine müracaat ederek geri almaları gerektiği, posta pullarının ise başvurucuya yapılacak bir tebligat olması halinde gönderileceği
Başvuru harcının maliye veznelerine yatırılması gerektiği."

 

Kaynak : www.e-haberajansi.com

Paylaş

Kaç kişi sitede?

28 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş