İçerikler

Bireysel başvuru için gerekli belgeler

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru için gereken belgelerin en önemlisi, bireysel başvuru formudur (indirmek için tıklayınız).

Usûlüne uygun olarak doldurulması zorunlu olan bireysel başvuru formuna ek olarak, başvuran kişinin yasal bir temsilcisi (avukat, vasî vb.) varsa bu kişi adına resmî olarak düzenlenmiş vekâletnâmenin onaylı bir sûretinin de Anayasa Mahkemesi'ne sunulması gerekir.

Bireysel başvuru için ödenmesi gereken başvuru harcına dâir dekontun başvuru sırasında dosyaya eklenmiş olması yine başka bir zorunluluktur.

Bunların dışında, bireysel başvurunun konusu ile ilgili delillerin, evrâkın ve benzeri donelerin eksiksiz olarak bireysel başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bunları şu şekilde sayabiliriz:

1- Başvuran kişiye âit nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi ya da geçerli kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerin başvurması durumunda, tüzel kişi adına başvuruyu gerçekleştiren kişi için resmî olarak düzenlenmiş olan yetki belgesi
3- Bireysel başvuruya konu olan nihâî karârın ya da işlemin tebellüğ belgesi
4- Bireysel başvuruya dayanak kılınacak belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
5- Bireysel başvurunun yasal süresi içinde gerçekleştirilememesi durumunda geçerli mâzereti belgeleyen evrâk

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılırken gönderilecek evrâkın asıllarının değil, onaylı örneklerinin gönderilmesini tavsiye ederiz. Zirâ bireysel başvuru sonucu ne olursa olsun, başvuru sırasında Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek hiçbir belge başvuran kişilere iâde edilmeyecektir.

Paylaş

Kaç kişi sitede?

13 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş