Bireysel başvuru ve AİHM

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, Anayasa'da teminât altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin ihlâl edilmesini kapsarken; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'ne başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nde teminât altına alınmış insan haklarının ihlâl edilmesini kapsamaktadır. Bu iki metinde  yer alan haklar ve özgürlükler her ne kadar ortak nitelikler taşısalar da, gerekçeleri ve uygulama şekilleri farklılıklar gösterebilmektedir.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, AİHM yolunda başvuru yapmak için tüketilmesi gereken iç hukuk yollarından birisidir. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru 23 Eylül 2012 târihinden sonra kesinleşmiş idârî ya da hukukî işlem ya da karârları kapsadığından, bu târihten önceki hak ihlâlleri ile ilgili olarak doğrudan AİHM başvurusu yapma imkânı mevcuttur. 

23 Eylül 2012 târihinden sonra kesinleşen idârî ya da hukukî işlem ya da karârlardan ötürü Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurudan olumlu sonuç alınamaması hâlinde, başvuru şartlarını taşıması koşulu ile AİHM'e başvuru yapılabilmektedir.

23 Eylül 2012 târihinden önce kesinleşmiş bir idârî ya da hukukî işlem ya da karârdan dolayı AİHM'e yapılacak başvurunun rehberi için tıklayınız.

Paylaş

Kaç kişi sitede?

26 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş