Bireysel başvurunun hukukî sonuçları

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, bir temyiz ya da yeniden yargılama yolu değildir.

İkincil nitelikte bir yargılama yolu olan bireysel başvuru, yeniden yargılama yolunu açabilecek niteliktedir. Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuruya konu olan iddiâların yerinde görülmesi ve hak ihlâli olduğunun tespit edilmesi hâlinde ve hak ihlâli bir mahkeme karârından kaynaklanıyorsa, söz konusu dosya ilgili mahkemeye gönderilir ve yeniden yargılama yolu açılır.

Yeniden yargılamadan beklenen fayda elde edilemeyecek durumdaysa Anayasa Mahkemesi tarafından belli bir miktâr tazminâta hükmedilebileceği gibi, böyle bir tazminâta hükmedilmeksizin genel mahkemelere söz konusu tazminâtla ilgili olarak başvuru yolu açılabilir.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurunun sonucunda hak ihlâli olduğunu tespit etmesi durumunda, bireysel başvuruya konu olan hak ihlâlinin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması için yapılması gereken idârî ve hukukî yolları göstermesi de söz konusudur.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, bireysel başvuruya konu olan ya da olmayan hiçbir idârî ve hukukî işlemin ve karârın icrâsını durdurmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Paylaş

Kaç kişi sitede?

8 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş