Bireysel başvurunun yargı süreci

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ile birlikte başlayan yargı süreci, asıl olarak iki aşamalıdır. İlk aşama ön inceleme aşaması olup, başvurunun şekil ve süre şartlarına uygunluğu ile ilgilidir. Bireysel başvuru formunun usûle uygun olarak doldurulmuş olması, gerekli diğer belgelerin eksiksiz olması, bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesi'ne usûle uygun olarak ulaştırılmış olması, bireysel başvurunun yasal süresi içinde gerçekleştirilmiş olması, bireysel başvuru gerçekleştirilmeden öce ülke içindeki tüm idârî ve hukukî yolların usûle uygun olarak tüketilmiş olması gibi kriterler baz alınarak ön inceleme gerçekleştirilir.

Yukarıda saydığımız kriterlere uygunluğu tespit edilen bireysel başvurunun esâstan incelemesine geçilir ve bu, ikinci aşamadır. Esâsa dâir inceleme, asıl yargılama aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamada Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruya konu olan hak ihlâli iddiâlarını inceleyecek ve karâra bağlayacaktır. 

İlk aşama olan ön incelemede bireysel başvurunun şekil ve süre bakımında kabûl edilmiş olması, bireysel başvurunun tamâmen kabûl edildiği ve dâvânın kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ile başlayacak yargılama süreci, ikinci aşama olan esâstan görüşme aşamasının karâr ile sonuçlandırılmasıyla bitmektedir.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun sonuçlanma süresi ile ilgili hiçbir yasal düzenleme mevcut değildir. Bireysel başvuruların incelenme ve karâra bağlanma süresi, Anayasa Mahkemesi'nin dosya yükü ile ilgilidir.

Paylaş

Kaç kişi sitede?

25 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş