Bireysel başvuru dışı konular

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru kapsamı dışında kalan konuların başında, yürürlükteki ya da yürürlükten kaldırılmış olan mevzuat hükümleri gelmektedir. Bireysel başvuru, mevzuatta yer alan herhangi bir hükmün uygulanması ya da uygulanmaması sonucunda oluşabilecek hak ihlâllerine karşı başvurulabilecek bir yargı yoludur. Herhangi bir uygulamadan ya da uygulamamadan kaynaklanan bir hak ihlâlinden doğan mağduriyet söz konusu olmaksızın, kişilerin mevzuat hükümlerine karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna gitme imkânı yoktur.

Bireysel başvurunun kapsamı dışında kalan bir diğer husus, devletin herhangi bir aktif ya da pasif ihlâl neticesinde mağduriyete sebep vermediği durumlardır. Özellikle kişiler arasındaki meselelere dâhil olan özel hukuk işlemleri ve uygulamaları, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru kapsamı dışındadır. Mirâs, velâyet, boşanma, borca dâir işlemler, sözleşme, işçi alacakları vb. konular kural olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru kapsamı dışındadır. Fakat bu konular dâhilindeki olaylarda ve durumlarda devletin aktif ya da pasif ihlâlinden kaynaklanan mağduriyetler söz konusu olursa, mağdur kişilerin bireysel başvuru yoluna gitme imkânları mevcuttur.

Paylaş

Kaç kişi sitede?

11 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş